Brand

  วิชั่นสแควร์  เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ อุปกรณ์ Carrier Backhaul และ Network Router ยี่ห้อ Infinet Wireless, Mikrotik, LigoWave, Deliberant และ QNO โดยกลุ่มลูกค้าจะได้แก่ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP), ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบ (SI) และ ร้านค้าปลีกอุปกรณ์เครือข่าย (Retail Dealer) เน้นการนำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้ผู้ดูแลทำงานได้ราบลื่นและการดูแลรักษาต่ำ รวมถึงการอบรบแก้ผู้ใช้และตัวแทนจำหน่าย