Mikrotik

Sub Categories

soft-ware

ยกระดับองค์กรของคุณไปอีกขั้น ด้วย Software ที่คุณเป็นผู้ออกแบบเอง Vision Square มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดระบบงานภายในองค์กร ด้วยระบบงานที่ท่านเป็นผู้ออกแบบเอง โดยทาง Vision จะเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบระบบ เขียนโปรแกรม และรับดูแลรักษารวมถึงแก้ไขโปรแกรมและฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น ในราคาที่เหมาะสม      

 

hard-ware

 วิชั่นสแควร์  นำ เสนออุปกรณ์หลากหลายระดับ โดยเหมาะกับงานหลากหลายประเภท ในส่วนนี้จะเป็นการนำเสนออุปกรณ์ตามประเภทการใช้งานโดยไม่แบ่งรุ่น และ ตราสินค้า ดังนั้นระหว่างคนหาประเภทสินค้า ระบบจะนำเสนอสินค้าหลากหลายระดับ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทา help desk