VPN
May 20, 2018
website
May 20, 2018

IP Phone

IP Phone คืออะไร
        ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับองค์กร / ธุรกิจ ต่างๆ ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ธุรกิจ สามารถดำเนินการได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ 

แต่หากพูด ถึงการใช้ประโยชน์ ( Utilization ) จากระบบเครือข่ายที่ องค์กรมีอยู่ พบว่ามีการใช้ประโยชน์ไม่มากนัก เนื่องจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน มี Bandwidth และความเร็วค่อนข้างสูง เครือข่ายไม่ได้ถูกใช้งานหนักอยู่ตลอดเวลา มีโอกาสที่จะนำ bandwidth ที่เหลือ มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกการสื่อสารด้วยเสียง บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP ( VOIP – Voice Over IP ) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันมาหลายปีแล้ว แนวคิดที่จะสื่อสารด้วยเสียง ผ่านเครือข่ายจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ประการใด เพียงแค่การใช้งาน ดูเหมือนจะง่ายขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ทำงานบนเครื่อง คอมพิวเตอร์พีซี มาเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนโทรศัพท์ธรรมดา ที่ใช้งานง่ายไม่แตกต่างจากโทรศัพท์ธรรมดา บางคน อาจเคยใช้โปรแกรมบางโปรแกรม โทรศัพท์ไฟเบอร์ธรรมดา ผ่านเครือข่าย internet ซึ่งที่ทำได้ก็เพราะว่า ที่ปลายทาง มีบริษัทที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ internet กับเครือข่ายโทรศัพท์ ที่เราเรียกกันว่า ITSP ( Internet – Telephone Service
Provider ) นั่นเองแต่ด้วย bandwidth ของเครือข่ายภายในองค์กร ที่มากขึ้นกว่าเดิม และการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้ ปัจจุบัน ไม่เพียงแค่เสียงเท่านั้น ที่สามารถสื่อสารผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายได้ แต่ยังรวมถึงภาพของผู้รับ/ผู้ โทร อีกด้วย

       ระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม
        ระบบโทรศัพท์ที่พวกเราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ในองค์กร จะอาศัยอุปกรณ์ ที่เราเรียกกันว่า PABX , PBX ( Private Automatic Branch eXchange , Private Branch eXchange ) ที่คอยทำหน้าที่เป็น switching ให้เราสามารถโอนไปมาหากัน ได้ เวลาที่เราต้องการโทรออก ก็คอยหาคู่สายว่างให้เราสามารถโทรได้ PABX ที่รองรับ line โทรศัพท์เยอะๆ ก็มีขนาดใหญ่(มากๆ) อยู่เหมือนกัน

ระบบ IP Telephony

ระบบโทรศัพท์บนเครือข่าย ดีอย่างไร
1. ใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรที่มีอยู่ ( โดยการดัดแปลงบ้าง เนื่องจาก IP
Phone ต้องการไฟเลี้ยงประมาณ 45 Volts ซึ่ง Switch, router ไม่ได้จ่ายไฟมากขนาดนั้น )
2. ใช้สื่อสารข้อมูลอย่างอื่นนอกจากเสียงได้
3. ฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยในการทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น Video Conference, การเลือก forward บางสาย
หรือ forward ทุกสาย
4. ประหยัดเนื้อที่ เนื่องจากสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เดิม ( สาย LAN ที่มีหัวต่อ RJ-45 สามารถเสียบเข้า IP
Phone ได้ และที่ IP Phone ก็ยังมี plug out ที่สามารถใช้สาย LAN ต่อจากโทรศัพท์ ไปเข้าคอมพิวเตอร์ได้
เหมือนเดิม ) ดังนั้นจึงไม่เป็นการเปลือง port มากขึ้นแต่อย่างใด

Features ของ IP Telephon

ฟีเจอร์พื้นฐานที่คล้ายกับการใช้ PABX
1. รับเข้า โทรออก
2. รับสายเรียกซ้อน / โอนสาย / พักสาย
3. ทำการ Forward สายอัตโนมัติได้ หรือทำได้ แม้กระทั่ง Forward เฉพาะบางสาย ( เช่น A โทรมา ไม่forward B โทรมาให้ forward
4. ทำการ conference call ได้

ฟีเจอร์ชั้นสูง
1. ใช้เพื่ออ่าน-ตอบ e-mail, อ่าน-ตอบข้อความจากโปรแกรม PIM ( Personal Instant messenger)
2. ใช้เป็นเลขาส่วนตัว สั่งโทรออกล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนด
3. ใช้ address book ได้เหมือนกับมือถือ
4. ที่ดีไปกว่านั้นคือ ทุกอย่างเก็บอยู่บนอุปกรณ์กลาง ( Server กลาง ) นั่นคือ เมื่อเราไปใช้ โทรศัพท์ ที่อื่น ก็เพียงแค่ทำการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นใคร ( โดยใช้ id / password ) ข้อมูลโทรศัพท์ของเรา ก็ จะมาปรากฏที่เครื่องที่เราใช้ทันที เช่น บริษัทเราอาจมีสำนักงานในหลายๆประเทศ (เครือข่าย WAN เชื่อม office ไว้ทั้งหมด) สมมติว่าเราเดินทางไปนิวยอร์ค ข้อมูลต่างๆที่เราเก็บไว้ ตั้งค่าไว้
ก็จะขึ้นมาเมื่อเราใส่ id / password ที่เครื่องโทรศัพท์ IP Phone ที่นิวยอร์ค เราสามารถดูข้อมูล เลขาส่วนตัว ที่เราเคยป้ อนไว้ได้
5. เป็นเครื่องแฟกซ์ในตัวด้วยนะ
6. และอื่นๆอีกมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ip-phone