website
May 20, 2018
vCLOUND
June 4, 2018

Virtualization

Virtualization คืออะไร

เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี Virtualization Technology ซึ่งปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนั้น ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่เลย โดยในอดีตนั้น มีการใช้งานบนระบบขนาดใหญ่อยู่แล้ว แต่เมื่อมีผู้นำมาใช้งานบนระบบที่มีขนาดเล็กลง ก็เริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น หลายบริษัทต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาแข่งขันกันในตลาด ที่มีชื่อเสียงมากก็คือ VMWare อีกตัวที่พอจะรู้จักก็คือ Virtual PC ซึ่งไมโครซอฟต์

ได้นำไปพัฒนาต่อจนกลายเป็น Hyper V และอีกค่ายได้แก่ Citrix ซึ่งการทำงานหลักโดยรวมของแต่ผลิตภัณฑ์ก็คือ สามารถจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหลายๆ เครื่อง โดยไม่ได้จำลองเฉพาะซีพียูเท่านั้น ทำการรันระบบปฏิบัติการหลายระบบได้พร้อมกัน บนเครื่องจริงๆ เพียงเครื่องเดียว

Virtualization Technology หากแปลความหมายตรงตัวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถใช้ Resource เช่น ซีพียู, หน่วยความจำ, ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น ของคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องหรือมากกว่านั้น ให้สามารถรันซอฟต์แวร์ หรือ application ในปริมาณมากๆ หรือแม้แต่รันระบบปฏิบัติการหลายๆ ตัว ให้สามารถทำงานพร้อมกันหลายๆ อย่างได้ ถึงแม้ว่าจะต่าง platform ก็ตาม

Virtualization Technology มีประโยชน์อย่างไร หากนำไปใช้งานจริงๆ ในโลกแห่งการทำธุรกิจ

 • ทำให้ใช้งาน Hardware ได้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าไฟ ค่าดูแลรักษา ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม
 • การลดค่าใช้จ่าย และซอฟต์แวร์มีใช้งาน Resource ร่วมกัน ทำให้คุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งการบำรุงรักษาและบริการงานซ่อมสามารถทำได้้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

เราสามารถแบ่งประเภท virtualization ได้ดังต่อไปนี้

 • Application virtualization เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มคิดค้นโดย Citrix Systems Inc. ซึ่งเป็นผู้นำตลาดด้าน Application Virtualization และเป็นผู้คิดค้น Terminal Server ให้กับ Microsoft จนเกิดเป็น Microsoft Terminal Server บน Windows Server2000, 2003 และ 2008 โดยใช้ Remote Desktop Protocol (RDP) ช่วยในการส่งหน้าจอการทำงานจากระยะำไกล จาก Windows Server ไปยัง Wyse Thin Client ซึ่งทำหน้าที่เพียงรับหน้าจอ และส่งการกดปุ่มคีย์บอร์ดและเมาส์กลับไปเท่านั้น การประมวลผลการทำงานทำที่ Server ทั้งหมด ดังนั้น Thin Client จึงไม่ต้องการทรัพยากรมากเลย
 • Desktop virtualization เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถส่งหน้าจอการทำงานของ Windows XP Pro, Windows Vista ไปยังเครื่องปลายทาง สามารถทำงานเป็นแบบ Desktop ของแต่ละคนแยกออกจากกัน หรือจะเป็น Pool ก็ได้ เช่นกำหนด Pool ไว้ 5 Desktop ใครมาก่อนก็จะเข้า Desktop แรก เข้ามาลำดับถัดไปก็ได้ Desktop ถัดไป เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้นำตลาดด้านนี้อยู่ 2 ค่าย คือ VMware VDM ชึ่งใช้ RDP ส่วนค่าย Citrix XenDesktop ใช้ ICA Protocol ซึ่งทั้งคู่จำเป็นต้องมี Server คือ VMware ESX หรือ Citrix XenServer ซึ่งต้องมีระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Windows Vista ไว้ตามจำนวนผู้ใช้งานจริง ตามจำนวนที่ต้องใช้งาน และมี Broker Server กลาง ให้เครื่อง Client ปลายทางเรียกเข้ามาใช้งาน เพื่อตรวจสอบผู้ใช้งานก่อน จะส่งให้เครื่อง Client เข้าไปใช้ Windows XP ต่อไป
 • Server virtualization เป็นเทคโนโลยี Server Virtualization หรือการทำรวมศูนย์เครื่องแม่ข่าย โดยการรวมเอา Server ที่มีอยู่ทั้งหมดเข้ามาอยู่กลายเป็น Server ขนาดใหญ่ยักษ์เพียงตัวเดียว แทนที่จะปล่อยแต่ละ Server ซึ่งมีขนาดเล็ก แยกกันอยู่ การนำเทคโนโลยี Virtualization มาช่วยรวม Server เข้าด้วยกัน สามารถร่วมใช้งานทรัพยากร เช่น CPU, Memory, Hard disk และอื่นๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถรันระบบปฏิบัติการหลายๆ ตัว ได้พร้อมกันหลายๆ อย่าง ทำให้มีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง ช่วยลดจำนวนเครื่องฮาร์ดแวร์ได้อย่างมาก ยังทำให้มีความซับซ้อนน้อยลง รวมไปถึงสามารถดูข้อมูลและบริหารจัดการ Server ทั้งหมดได้ในหน้าจอเดียว ผู้นำตลาดด้าน Server Virtualization เช่น VMware ESX, Citrix XenServer และ Microsoft Hyper-V

ทำไมต้องทำเป็น Virtualization

 • ลดต้นทุนในการซื้อ Server เพียงตัวเดียวแต่สามารถลงได้หลายระบบปฏิบัติการ(OS) เช่น ลง Windows Server, Unix, Linux, Ubuntu, FreeDBS หรือ Solaris
 • รองรับการเชื่อมต่อเข้าจากเครื่อง Thin Client ได้จากทุกที่ทุกเวลา ง่ายต่อการจัดการดูแลระบบ
 • ง่ายต่อการโอนย้ายระบบ กรณีเปลี่ยน Server การดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ได้ง่าย
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม
 • ตอบสนองทางธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เมื่อลดจำนวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลงได้ ก็ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย บางองค์กรมีเซิร์ฟเวอร์ และเครื่อง Client อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งลงระบบปฏิบัติการได้เพียงตัวเดียว ก็ลดให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร เพราะเป็นระบบที่ง่ายต่อการดูแลระบบ ไม่ต้องใช้คนมากนัก
 • แบ่งทรัพยากรทางด้านเครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรแบบใดที่เหมาะสำหรับการนำเทคโนโลยี Server Virtualization

 • องค์กร หรือหน่วยงานที่มีจำนวนเซิร์ฟเวอร์และเครื่อง client อยู่จำนวนมาก การใช้เทคโนโลยี Virtual Machine เป็นการลดจำนวนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรลงได้มาก ประหยัดงบประมาณด้านบำรุงรักษา ด้านบุคลากร สามารถจัดการได้ง่ายขื้นและเป็นการรวมเซิร์ฟเวอร์ (Server Consolidation) ในองค์กรให้เหลือน้อยลงเป็นหนทางที่ดีที่สุด
 • หน่วยงานที่มีผู้ใช้งานซอฟแวร์หลายๆ ลักษณะงาน ต้องใช้ Os ต่างระบบกันมากๆ
 • บริษัทที่รับพัฒนาซอฟแวร์ เพราะจะช่วยในเรื่องของการทดสอบระบบจะทำได้ง่ายขึ้น ยิ่งต้องทดสอบบนระบบปฏิบัติการ (OS) ที่แตกต่างกันยิ่งใช้ประโยชน์ของการทำ Server Virtualization ได้มากขึ้น
 • หน่วยงานการศึกษา เพราะมีนักศึกษาและบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมาก
 • หน่วยงานทั่วไปที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ค่าไฟฟ้า,ประหยัดพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

virtualization